25.3.2009Sinice (Cyanophyta, Cyanobakteria)

 


Sinice jsou zvláštním oddělením organismů nepatřícím mezi řasy. V jejich buňkách nenacházíme jádro, chloroplasty ani mitochondrie. Mají modré asimilační barvivo (fykocan), které propůjčuje stélkám sinic modrozelenou nebo sinnou barvu. Od řas i vyšších rostlin se liší tím, že asimilační barviva nejsou uložena v chromatoforech, nýbrž difuzně rozptýlena ve vnější plazmě. Někdy tvoří na celém povrchu dna a na listech rostlin slizovité, zelenomodré, černomodré nebo i červené kolonie, zapáchající po bahně. Nejsou přichyceny k podkladu, takže se dají snadno oddělit od povrchu na kterém leží. Tyto organismy mohou být dost nebezpečné. Při odumření uvolňují toxiny, které mohou otrávit ryby, rovněž mohou být jedovaté pro savce. Hojně se objevují tam, kde je čerstvá, tvrdá voda.

Údajně dochází u ryb vystavených účinkům produktů sinic k avitaminóze B1. Klinické příznaky intoxikace ryb svědčí o poruše centrální nervové soustavy, protože ryby jeví neklid, zrychleně dýchají a nápadné jsou i nekoordinované pohyby. Sinice potřebují ke svému rozvoji dostatek světla a klidu. Objevují se v nově založených nádržích se zahuštěným dnem, režimem nadměrného krmení a přehnojování, špatně udržovanými filtry a vodou s vysokým obsahem dusičnanů a trvalým nedostatkem kyslíku.

 

Řád  Chlorococcales

Do tohoto řádu patří jednobuněčné sinice, žijící jednotlivě nebo v koloniích obklopených homogenním nebo vrstevnatým slizem.

Např. zástupci rodu Microcystis jsou běžnou součástí „vodního květu“ – Microcystis aeruginosa, M. viridis.

Rod Gloeocapsa zahrnuje bezbarvé druhy, případně druhy žluté, červené či fialově zbarvené.

 

V rodě Chamaesiphon řádu Chamaesiphonales nacházíme druhy hnědavě či oranžově zbarvené, např. Ch.incrustus.

 

Řád Oscillatoriales

Žijí jednotlivě nebo v koloniích. Vyznačují se klouzavým pohybem (drkáním). Známé jsou drkalky rodu Oscillatoria (čeleď Oscillatoriaceae), pokrývající mokré břehy, v akváriu pak listy rostlin a veškerou vnitřní instalaci akvária. V akváriu bývají modrozelené, v silných povlacích až černé. Bráníme-li jim stálým pohybem vody (filtrace, vzduchování), lze jejich rozvoji zamezit.

 

Na likvidaci sinic byly vyvinuty různé prostředky, které jsou více nebo méně účinné. Rizikem při likvidaci velkého množství sinic je vyloučení toxinů, které mohou ohrožovat život ryb.

 

Literatura :  Lubomír Hanel, 2002 ,

 

 

Likvidace sinic

 

Boj se sinicemi nemusí být vždy jednoduchý. Vyskytují se ve sladké i mořské vodě, dovedou žít ve vodě dešťové někdy i destilované. Potřebují však ke svému životu dostatek živin, čehož se dá využít.

V zásadě proti sinicím bojujeme silným prouděním, vyšší kyslíkatostí vody a nízkým obsahem živin ve vodě. Taková voda vyhovuje naopak korálům a proto v dobře fungujících nádržích s účinným biologickým filtrem a vysokým redox potenciálem sinice nejsou, případně živoří v nejzazším koutku akvária na malé ploše.

V korálovém akváriu se snažíme udržovat správnou hodnotu KH – uhličitanovou tvrdost, sinice vyšší hodnoty KH nemají rády, dále je vhodné udržet vyšší obsah hořčíku (Mg), který rovněž podporuje růst korálů, pečovat o čistotu v nádrži i filtru, aby bylo co nejnižší biologické znečištění vody. Vyšší redox potenciál je rovněž důležitý, ten však bude v pořádku vždy, máteli čisté akvarijní prostředí bez vrstev kalu, vysoké proudění, správně funkční odpěňovač a nebudou v nádrži zbytečně vysoké teploty. Pak sinice po čase zmizí samy.

Jako podpůrné prostředky se používají např. přípravek na bázi hořečnatých uhličitanů v kombinaci několika dalších prvků (např. známý CoralSnow) spolu s nitrifikačními bakteriemi, které zabazpečují rychlejší odbourání dusíkatých látek (tedy výživy pro sinice). CoralSnow navíc redukuje kyseliny na povrchu interiéru nádrže v některých místech s nižším prouděním nebo znečištěných koutech. Zároveň rozjasní akvarijní vodu po použití a usazení.

 

Pokud se boj se sinicemi těmito prostředky nedaří, můžeme zvolit chemickou cestu, kdy aplikujeme přípravky proti nim, např. Antired atd. Při masovém úmrtí sinic však hrozí otrava ryb vzniklými toxiny.

Aplikace antibiotik nedoporučujeme z toho důvodu, že vadí i nitrifikačním bakteriím a některým korálům.

 

Výměna vody v akváriu sinice vždy spíše povzbudí než by měla pomoci v jejich likvidaci. Při chemickém odstranění sinic vodu měníme až po jejich odstranění.

 

                                                                                                            Ing.J.Vala

 

 

 

zpět na přehled