17.5.2022Používáte aktivní uhlí ?

Používáte aktivní uhlí v akváriu ?
Jsou různé názory na používání aktivního uhlí v mořském akváriu. Jsou tací, co tvrdí, že je to zbytečné nebo až škodlivé. Ale většina názorů je opačných.
Rozhodně záleží na druhu aktivního uhlí a jeho kvalitě. Náš názor je, že aktivní uhlí je užitečné a prospěšné pro vyčištění vody od organického odpadu a některých nežádoucích látek a toxinů, vyprodukované korály a jinými bezobratlými.
Když mluvíme o kvalitě, používáme nejlépe aktivní uhlí vyrobené z kokosových skořápek, tzv. Coco Carbon, protože je zaručeně nejčistší a neznehodnocuje vodu jako některá aktivní uhlí klasická. Klasické aktivní uhlí je vyráběno obvykle z černého uhlí a nemá tak dobré parametry jako CocoCarbon, navíc může vylučovat do vody nežádoucí látky. Klasické aktivní uhlí má 15% i více popelovin rozpustných ve vodě a právě tím více zatěžuje mořskou vodu (kyselé látky atd..). U Coco Carbonu je jistota, že na rozdíl od klasického aktivního uhlí, neobsahuje těžké kovy, kyanidy azbest a další rozpustné látky díky svému původu, tak jako klasické aktivní uhlí.
Výhodou aktivního uhlí z kokosu je jeho vysoká tvrdost a nízký stupeň otěru (neznečišťuje okolí) a dále nízká hodnota popelovin (3 % - max 5%) což je právě vhodné pro mořskou vodu. Pro správný výběr aktivního uhlí také sledujte jeho důležité parametry jako je jodové číslo (udává sorpční schopnost uhlí ), které je vhodné mít co nejvyšší – od 1050 až 1150 mg/g a měrný povrch B.E.T. udávající plochu na gram – od 1100 m2/g a více.
Aktivní uhlí nám tedy vyčistí akvarijní vodu od toxinů a organického odpadu, voda krásně zprůhlední, ale samozřejmě také naváže některé stopové prvky, které potřebujeme pro korály. My ale pravidelně doplňujeme stopové prvky (Trace) do akvária, stejně tak jako důležitý jód, který také částečně končí v uhlí. Proto si nemyslím, že by bylo použití aktivního uhlí nebezpečné nebo nevhodné. Dnešní akvária mají dokonce toto dávkování zautomatizované a stopové prvky, jod a Fluor dostaneme zpět do vody pravidelně každý den. Navíc silně reakční prvky jako Jod a Fluor se ztrácejí z akvarijní vody i bez použití aktivního uhlí a kdo je pravidelně nedoplňuje, zjistí velký úbytek po relativně krátké době.
Na doplnění jódu do akvária nestačí částečná výměna vody, jak se mnozí domnívají. Musíte vzít v úvahu, že jod je ve starší vodě již v malém množství a doplnění nové vody je jen asi deset či dvacet procent z celkového objemu vody, tedy jen malou částí doplňku jodu. A nová mořská sůl má nastaven obsah jódu na správnou hodnotu, ne více. Tím je jasné, že nikdy nedosáhnete plné úrovně jódu, který má mořská voda obsahovat – ( 0,065 ppm). Někteří bezobratlí i koráli nízký obsah jódu špatně snášejí.

zpět na přehled