15.2.2009Péče o mořské akvárium

 

Mořské akvárium vyžaduje trochu jiný druh péče než sladkovodní. Zkušenosti ze sladkovodní akvaristiky jsou však vítány. Majitel sladkovodní nádrže má jistě náskok v poznatcích při chovu ryb, způsobu udržení biologické rovnováhy, či při údržbě a čištění akvária a jeho techniky. Přesto způsob péče i biologie je odlišná.

Především musí mořské akvárium velice dobře fungovat po biologické stránce – znamená to vyváženost systému a plné využití všech potřebných bakterií, čistících vodu. U sladkovodních akvárií je biologická filtrace téměř vždy podceněna, filtry mají menší kapacitu než by měly mít a stav čistoty se zde dohání masivní výměnou vody (nejlépe 2-3 x do měsíce asi ¼ až 1/3 celkového objemu nádrže). V dobře zarostlých akváriích rostlinami s malým počtem ryb je vodní prostředí vždy zdravější a zde při správném proudění vody i filtraci nastává téměř biologická rovnováha a dalo by se říci, že se toto prostředí biologicky (svojí rovnováhou) blíží mořskému akváriu. 

V mořské vodě je situace s výměnou dusíkatých látek složitější než ve vodě sladké. Její hodnota pH (8,1 – 8,3) ztěžuje odbourávání amoniaku (jsou vypracovány teorie s tabulkami o škodlivosti amoniaku v zásaditém prostředí – různá literatura) i dusitanů. Zde se však nemůžeme zabývat detaily. Zjednodušeně řečeno - pro vytvoření vhodného mořského prostředí v akváriu je tedy zapotřebí složitější techniky i větších objemů filtrů.

Abychom udrželi vhodné prostředí pro mořské živočichy, potřebujeme několik základních součástí a pomůcek.

1. Správná kvalita vody  - předpokládá :

- použití kvalitní mořské soli (kvalitu volíme podle choulostivosti chovaných     živočichů). Platí pravidlo – kvalitní sůl je základ mořského akvária.

- sladkou vodu vhodných parametrů. Nejlepší je použití vody z reversní osmózy, kde máte záruku chemické čistoty.

- použití  kvalitního biologického filtru s odpovídající kapacitou pro danou nádrž. Existuje velké množství různých konstrukcí filtru, ale ne všechny splňují přísné požadavky pro filtraci mořské vody (přiblížím v článku o mořských filtrech).

- výměnu 1/10 objemu vody za měsíc 

 

2. Správné proudění vody –

- široké proudění se změnami intenzity a směru

- vyloučení střihových proudů, které vytváří silné čerpadlo s úzkou výtokovou trubicí 

- proudiče (čerpadla) mají být výkonově voleny tak, aby jejich hodinový průtok byl asi 20 a vícekrát větší než je objem nádrže. 

- v blízkosti proudícího čerpadla v jeho přímé linii nemají být umístěny živé korály.

- v noci lze proudění zmírnit.

 

3. Správné osvětlení –

- správná intenzita a spektrum 

- délka dne ( 12 hod) , případně s možností změny intenzity během periody dne

- použití spínacích hodin zaručí , že světlo bude k dispozici ve správný čas

 

4. Správná teplota –

- záleží na chovaném živočichovi

- běžné teploty od 22 do 28 st.C

- nevystavovat korály vyšším teplotám než 28 st.C – nutnost chlazení

- zamezit rychlému kolísání teplot (všechny změny pomalu)

 

5. Vhodný interiér akvária

- použití pravých mořských kamenů (nejlépe „živých“) s vysokou porézností 

- použití čistého materiálu pro dno akvária – uhličitanu vápenatého, dolomitu, korálové drti (ta však již obsahuje fosfáty, dusíkaté látky a další sloučeniny)

- nepoužívat nevyzkoušené horniny, křemičité kameny, písky  apod.

- zásadně nepoužívat žádné kovy v mořské vodě s výjimkou titanu

 

6. Vhodné krmení 

- střídmé, pravidelné  krmení kvalitní potravou určenou pro mořské živočichy

- vyhnout se překrmení, které může znamenat ohrožení biologické stability systému

- krmí se i bezobratlí a koráli specielní potravou

- při zvýšení obsahu dusíkatých látek (NO2) omezit, případně vynechat krmení

- sledovat obsah fosfátů ve vodě, zavčas vyměnit náplň filtru proti fosfátům

 

7. Doplňování chemických prvků

- pravidelně dávkovat chemické přísady do vody, které se spotřebovávají provozem nebo jej spotřebovávají živočichové 

- základní chemické přísady ( Mg, KH, I, Trace, Vitamíny) do každého mořského akvária

- další prvky dle osádky nádrže (Ca, Sr, B, K, Fe2+ a další)

- zásobování výživovými preparáty (Aminokyseliny, uhlohydráty, apod.)

 

Prvních 5 bodů zajistí zřizovatel nádrže (odborná firma, která sestaví mořský komplet ), další dva body si pohlídá majitel nádrže sám. Pro 7. bod existuje částečně automatické řešení ve formě dávkovacího čerpadla, které denně odměří potřebnou dávku chemie a doplní ji do akvária. 

Pokud si majitel akvária nezajistí u odborné firmy servis,  přibude mu ke krmení osazenstva (které přináší jen radost z krásného koníčka) ještě občasné vyčištění filtru a jednou měsíčně výměna desetiny objemu vody nádrže. Také na něj čeká povinnost čistit magnetickou stěrkou nános řas na skle, která však nezabere víc než 1 minutu, pokud se nejedná o akvárium gigantických rozměrů. 

 

Zjednodušeně by se dalo říci, že pokud je mořské akvárium správně sestaveno, zabere majiteli méně času, jako stejné sladkovodní akvárium. Méně častěji i v menším objemu se vyměňuje voda, méně častěji i s menší námahou se pere filtrační náplň, ale více krásy je k dispozici. 

 

  Ing.J.Vala


zpět na přehled