5.9.2011Active Filter Balls AZOO - moderní materiály ve filtraci

AZOO Active Filter - filtrační materiály vysoké kvality

Unikátní filtrační media, která pomáhají  dosáhnout  nejlepších výsledků filtrace.

 Z hlediska struktury prochází Active Filter medium při výrobě „expanzním šumivým procesem“ podobně jako při výrobě popcorns, který dává tomuto médiu mimořádně porezní strukturu uvnitř. Každá vyrobená peleta je poměrně lehká a s velkým množstvím pórů zaručuje maximálním osídlením koloniemi bakterií, které biologicky filtrují vodu v akváriu.

Na obrázku je vidět extrémně pórezní strukturu média pomocí elektronického mikroskopu.

 Bakteriální kolonie na médiu zobrazené elektronickým mikroskopem.

 Navíc Active Filter obsahují různé příměsi – různé ionty pro vylepšení filtrační funkce.  Některé ionty a jejich vliv se využívají také v humánní medicíně.

Silver – omezuje patogeny ve vodě

Far Infrared – podporuje pohyby uvnitř buňky pro zlepšení látkové výměny. Dobrý metabolismus znamená vysokou odolnost ryb vůči nemocem.

Anion – neutralizuje škodlivé faktory napomáhající patogenům a volné radikály,  tak dochází ke zlepšování zdravotního  stavu  ryb.

Calcium a Magnesium – pomalu uvolňují  prospěšné ionty Ca+, Mg+ do akvarijní vody.

 

Popis jednotlivých druhů:

Anion Active Ball

Filtrační materiál zpracovaný novou technologií - sintrováním (slinování) při vysokých teplotách s maximálně porezní strukturou a nejlehčí specifickou hmotností, vysokou propustností, vysokou plynnou propustností a difuzibilitou. Tento materiál má také nejlepší nasákavost (je hydrofilní) a schopnost dlouhodobě udržet tekutinu.

Neutralizuje patogeny a suspenzní pevné látky s pozitivním nábojem, čímž zkvalitňuje a zjasňuje vodu. Má antibakteriální a deodorační funkci.

Umožňuje detoxikaci volných radikálů, zlepšuje krevní metabolismus, posiluje odolnost a tím pomáhá rychle léčit rány, čímž prodlužuje život živočichům.

Plocha pórů tohoto materiálu je 400 krát větší než povrch běžných keramických biokroužků.

Lze použít místo Siporaxu - obdobné filtrační vlastnosti (strukturu), navíc má však výše popsané vlastnosti.

Doporučujeme používat společně s dalšími 3 druhy aktivních filtrů: Calcium-Magnesium Active Filter,  Far Infrared AF, a Silver Ion AF, aby se vybudoval dokonalý filtrační systém.


Active Filter Ca+Mg Ion

Filtrační materiál zpracovaný novou technologií - sintrováním (slinování) při vysokých teplotách s maximálně porezní strukturou a nejlehčí specifickou hmotností, vysokou propustností, vysokou plynnou propustností a difuzibilitou. Tento materiál má také nejlepší nasákavost (je hydrofilní) a schopnost dlouhodobě udržet tekutinu.

Nabízí trvale otevřené póry svojí struktury pro funkční bakterie jako jsou heterotrofní, nitrifikační i fotosyntetické, které čistí životní prostředí v akváriu. Zlepšuje mikrobiální metabolismus tím, že zvyšuje průchodnost biomembrány, čímž urychluje rozklad a póry filtračního materiálu se méně ucpávají.

Efektivněji rozkládá škodliviny, jako organické odpadní látky, amoniak a dusík z vody, jehož rozklad je 400násobně vyšší než u klasických bio-kroužků z keramiky.

Má neutrální pH. Vydává některé důležité ionty jako např. vápník, hořčík, bór, zinek, lithium a hliník, jako doplňkové živiny pro živočichy.

Lze použít místo Siporaxu - obdobné filtrační vlastnosti (strukturu), navíc má však výše popsané vlastnosti.

Doporučujeme používat společně s dalšími 3 druhy aktivních filtrů : Far Infrared AF, Silver Ion AF  a Anion AF, aby se vybudoval dokonalý filtrační systém.

 

Active Filter Far Infrared

Filtrační materiál zpracovaný novou technologií - sintrováním (slinování) při vysokých teplotách s maximálně porezní strukturou a nejlehčí specifickou hmotností, vysokou propustností, vysokou plynnou propustností a difuzibilitou. Tento materiál má také nejlepší nasákavost (je hydrofilní) a schopnost dlouhodobě udržet tekutinu.

Zmenšuje velikost molekul vody (odebráním příměsí), čímž zvyšuje jejich propustnost mezi buňkami, kde se lépe pohybují. Aktivuje buňky a zlepšuje metabolismus živočichů a zvyšuje jejich zabarvení. Buňky lépe odolávají stárnutí.

Plocha pórů je 400 krát větší než povrch běžných keramických kroužků.

Lze použít místo Siporaxu - obdobné filtrační vlastnosti (strukturu), navíc má však výše popsané vlastnosti.

Doporučujeme používat společně s dalšími 3 druhy aktivních filtrů : Ca+Mg AF,  Silver Ion AF a Anion AF, aby se vybudoval dokonalý filtrační systém.

 

Active Filter Silver Ion

Filtrační materiál zpracovaný novou technologií - sintrováním (slinování) při vysokých teplotách s maximálně porezní strukturou a nejlehčí specifickou hmotností, vysokou propustností, vysokou plynnou propustností a difuzibilitou. Tento materiál má také nejlepší nasákavost (je hydrofilní) a schopnost dlouhodobě udržet tekutinu.

Aktivní ionty stříbra obsažené v tomto materiálu se silnými oxidačními vlastnostmi proti mikrobům reagují s SH-funkční skupinou mikrobiální membrány, kterou oxidují a způsobují její destrukci, stejně tak potlačují růst nežádoucích bakterií.

Nevyvolává odolnost patogenů (nezpůsobuje jejich rezistenci).  Je neškodný pro život v akváriu. Nezpůsobuje žádná podráždění ani alergie. Nemá vliv na hodnotu pH.

Má rovněž schopnost potlačovat růst řas a také deodorační funkci.

Plocha tohoto materiálu je 400 krát větší než povrch běžných keramických kroužků.

Lze použít místo Siporaxu - obdobné filtrační vlastnosti (strukturu), navíc má však výše popsané vlastnosti.

Doporučujeme používat společně s dalšími 3 druhy aktivních filtrů : Ca+Mg AF,  Far Infrared AF a Anion AF, aby se vybudoval dokonalý filtrační systém.


 

zpět na přehled